Aktualności

Jak stworzyć bezpieczne hasło

W dzisiejszych czasach używanie bezpiecznego i unikatowego hasła to podstawa. Bezpieczne hasło to hasło, które jest całkowicie niepowtarzalne dla Ciebie jako użytkownika, jak i dla Twojego konta. Hasło nie powinno być używane w żadnym innym celu, ani połączone z innym kontem lub nazwą użytkownika. Prawdziwie silne i unikatowe hasło składa się z następujących elementów:

 • jest dłuższe niż 15 znaków,
 • wielkich liter,
 • małych liter,
 • znaków specjalnych (!#%$*),
 • cyfr.

Przy użyciu haseł uzyskujemy dostęp do poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej czy dokonujemy zakupów w sieci. Mamy również dostęp do urządzeń, takich jak komputer stacjonarny, laptop lub smartfon. Można rzec, że w wielu przypadkach hasła są jak klucze do sejfu. W związku z tym, jeśli ktoś byłby w posiadaniu naszego hasła, mógłby dokonać kradzieży naszego konta w mediach społecznościowych, transferu pieniędzy lub uzyskać dostęp do naszych prywatnych danych czy podszyć się pod naszą tożsamości.

Nie stosuj najpopularniejszych haseł,  takich jak:

 • „hasło", „123456", „qwerty", „admin", „admin123” itp.,
 • hasło nie powinno być takie samo jak nazwa użytkownika lub część tej nazwy,
 • nie należy używać sekwencji kolejnych liter, liczb lub innych znaków. Na przykład: „abcde”, „12345", „QWERTY”;
 • hasło nie powinno być imieniem nikogo z naszego najbliższego otocznia (członka rodziny, znajomego ani zwierzaka);
 • w haśle nie powinny być zawarte dane osobowe twoich lub twojej rodziny. Chodzi o informacje, które łatwo zdobyć, takie jak data urodzenia, numer telefonu, numer rejestracyjny samochodu, nazwa ulicy, numer mieszkania itd.

Poniżej przykład zastąpienia słów znakami specjalnymi:

 • a - @, s - $, spacja - %, i - ! , słowo

„Mam trzydzieści lat” możemy zapisać tak: „M@m%trzydzie$c!%l@t”

Pamiętaj, że używanie silnych haseł jest niezbędne, aby chronić swoją tożsamość i swoje informacje.